Pokud používáte Adblock, prosím vypněte ho na mé stránce nebo dejte do Adblock pro mou stránku povolení. Děkuji za pochopení. Velice mě tím podpoříte.

If you're using Adblock, please turn off my website or enter into Adblock permission for my site. Thank you for understanding. Very me that you support.

úterý 29. července 2014

Římovská přehrada a zámek, Komařice

...A takhle to vypadá, když se mi nedaří a fotím, jak když držím foťák prvně v ruce. :-/
 Přesto sem fotky dám. Ne každý den je posvícení a i mistr tesař se utne, tak i naprostý amatér, kterého to sice baví, ale nemá na to řádné vybavení ani průpravy.
Eko estetů snad promine, uznávám, je to strašné - úhly, iso, křivé, navíc plno chyb a hmyz.
Jedno se mi ten den povedlo. Fotky květin, které tu již zařazeny mám. Jednalo se o šeříky. Neříkám, že je to něco světaborného, ale myslím, že na mě je to výkon. Kdyby se přihlásil dobrovolný, soukromý učitel focení, tak to jen a jen uvítám.
Mám celkem smůlu na to, že když mě něco trápí, zlobí nebo jen není nálada, okamžitě se to promítá do všeho.

Chci vám na tomto albu, ukázat ten rozdíl, jak moc jsem schopna v daný okamžik, i takovou krásu, zkazit. Neberte to jako sebelítost, nýbrž sebekritiku a přiznání k faktu jako je občas promítnutý nezdar horší nálady. :)
Netuším, co se ten den stalo. Možná jsem jen vstala levou nohou. Možná přelítla moucha přes čumák. Nebo jen horko fackovalo, už tak vyhřátou pokožku.
Možností je i únava z řízení. Sedíte za sklem, do kterého pere od rána slunko. Soustřředíte se na cestu a přitom se kocháte krajinou, jak pan doktor z Vesničky střediskové a snažíte se  ignorovat ten úmorný žár.
Jasně vám říká, ať se jdete schladit, zaplavat do pískovny. A vy ne. Tvrdošijně si jedete za svým. Chtěli jste přeci na výlet.
Byl v plánu. Nač jej měnit? To vydržíme! To dáme! A jede se vlastně k vodě, ne? Bez plavek, bez  tušení, jestli se tam někde koupat vůbec dá a pokud dá, nakonc se  k řešení dostalo okolo a jeho památky.


 Pokud použije fotky, prosím uvádějte odkaz na můj web. Nevydávejte prosím něčí tvorbu za svou. Chcete-li fotku někde zveřejňovat, tak jedině s odkazem na mě nebo po vzájemné domluvě.
Něco o autorském právu - http://business.center.cz
Děkuji za pochopení :).
If you use photos, please attach a link to my site. Please give not one for his creation. To publish a photo somewhere, so only referring to me or by mutual agreement.
The photos are subject to copyright.
Thank you for your understanding.


Římov je vodní nádrž vybudovaná v letech 1971-1978 na řece Malši u Římova. Do užívání byla předána v roce 1977. Manipulační řád nařizuje udržovat minimální průtok pod hrází na 650 l/s. Zatopená plocha zasahuje do katastrů obcí Římov, Svatý Jan nad Malší a Velešín. 
Využití
Nádrž slouží jako zdroj pitné vody pro České Budějovice a široké okolí. Z tohoto důvodu, aby byla zajištěna primární kvalita vody na co nejvyšší úrovni, je snahou udržovat v nádrži, pokud možno, co nejvyšší množství vody. Nádrž má relativně malý objem. Hráz je sypaná kamenitá s jádrem ze sprašových hlín. Vzhledem k těmto faktům, je retenční schopnost nádrže značně omezená. Při povodních je prioritou odvést vodu přes výpustní zařízení tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost přehradního tělesa. Z těchto důvodů se vodní nádrž Římov nikdy nemohla a ani nebude, významným způsobem podílet na omezení povodní na řece Malši. Povodí Vltavy zde provozuje malou vodní elektrárnu. Zdroj: Wiki

Stránky přehrady - http://www.rimov.cz/pamatky/prehrada/


Počátky osídlení jsou v Římově datovány v 8. století; vlastní vesnice byla pak založena pravděpodobně ve 13. století (první písemná zmínka pochází ze 14. století). Počátkem 15. století ves získávají Roubíkové z Hlavatec, kteží zde staví pevnou tvrz.
Od roku 1541 patří Římov rodu Ojířů z Protivce; Ctibor Ojíř z Protivce se však účastní stavovského povstání a roku 1622 mu je zkonfiskována část majetku, včetně římovského statku. V roce 1626 získává Římov majitel českokrumlovského panství Oldřich Eggenberg, ale ještě téhož roku jej daruje českokrumlovské jezuitské koleji, která má výtěžek z římovského statku použít pro zajištění provozu chlapeckého semináře.
Okolo roku 1661 zakládají jezuité ve vsi školu a v letech 1671 – 1691 staví na místě někdejší tvrze barokní zámeček. V roce 1771 je jezuitský řád zrušen a římovský statek se dostává do správy Náboženského fondu, od kterého ho v roce 1801 kupuje kníže Josef ze Schwarzenbergu. Od poloviny 19. století je Římov samostatnou obcí; samotný zámek je dnes využíván jako hotel.

Veronika Vaňková, 15.8. 2008 
popis
Zámeček je jednopatrová dvoukřídlá stavba s věží a s přilehlými hospodářskými budovami. Jižní křídlo mělo na nádvorní straně v přízemí otevřené arkády, dnes jsou zaslepené. V bývalém refektáři se dochovala poškozená freska dvou hlavních jezuitských světců – sv. Ingáce a sv. Františka Xaverského.Ivka
Zdroj: http://www.hrady.cz/?OID=3674

Stránky zámku - http://www.zamekrimov.estranky.cz/
A o zámku Komařice se dočtete více zde -
http://www.komarice.cz/index.php?nid=713&lid=cs&oid=1272604

Žádné komentáře:

Okomentovat