Pokud používáte Adblock, prosím vypněte ho na mé stránce nebo dejte do Adblock pro mou stránku povolení. Děkuji za pochopení. Velice mě tím podpoříte.

If you're using Adblock, please turn off my website or enter into Adblock permission for my site. Thank you for understanding. Very me that you support.

neděle 1. listopadu 2015

Podzimem okolo Koštěnického potoka (soutok)

Pokud použije fotky, prosím uvádějte odkaz na můj web. Nevydávejte prosím něčí tvorbu za svou. Chcete-li fotku někde zveřejňovat, tak jedině s odkazem na mě nebo po vzájemné domluvě.
Něco o autorském právu - http://business.center.cz
Děkuji za pochopení :).

If you use photos, please attach a link to my site. Please give not one for his creation. To publish a photosomewhere, so only referring to me or by mutual agreement. 
The photos are subject to copyright.
Thank you for your understanding.


Koštěnický potok (německy Neumühlbach) je potok v okrese Jindřichův Hradec v Jihočeském kraji. Jeho délka je 41 kma odvodňuje území o rozloze 171 km². Je pravostranný přítok Lužnice.
Průběh toku

Pramení asi 4 km jižně od obce Kunžak na svazích vrchu Vysoký kámen (738 m). Teče západním směrem, pak se stáčí na jihozápad a nedaleko od Nové Bystřice tvoří v délce asi 10 km státní hranici mezi Rakouskem a Českou republikou. Nedaleko Chlumu u Třeboně potok ústí do řeky Lužnice.
Využití
Protéká Kačležským rybníkem. U obce Staňkov vznikl roku 1550 přehrazením toku Koštěnického potoka velký a známý „hraniční“ Staňkovský rybník. Dnes se nachází na území CHKO Třeboňsko
Zdroj: Wiki
Více o Koštěnickém potoku: kct-tabor.cz
   
  


Žádné komentáře:

Okomentovat