Pokud používáte Adblock, prosím vypněte ho na mé stránce nebo dejte do Adblock pro mou stránku povolení. Děkuji za pochopení. Velice mě tím podpoříte.

If you're using Adblock, please turn off my website or enter into Adblock permission for my site. Thank you for understanding. Very me that you support.

čtvrtek 28. května 2015

Holašovický Menhirový kruh Jižní Čechy/Holašovice Menhir Circle Southern Bohemia

Pokud použije fotky, prosím uvádějte odkaz na můj web. Nevydávejte prosím něčí tvorbu za svou. Chcete-li fotku někde zveřejňovat, tak jedině s odkazem na mě nebo po vzájemné domluvě.
Něco o autorském právu - http://business.center.cz
Děkuji za pochopení :).

If you use photos, please attach a link to my site. Please give not one for his creation. To publish a photosomewhere, so only referring to me or by mutual agreement. 
The photos are subject to copyright.
Thank you for your understanding.


Nejdříve si vysvětlíme, co je Menhir.

Menhir  je kamenný blok svisle zasazený do země. Vyskytují se po celém světě. Obvykle beze stop opracování, zřídka je naznačená lidská postava, případně oděv a zbraně. Menhirové sochy jsou známé ze severozápadní Francie, Španělska, Korsiky. Mívají falický charakter, ale jsou i místy s ženskými znaky. Někdy tvoří řady alignement nebo kruhy (kromlech). Vznikají od pozdního neolitu do 2. poloviny 1. tisíciletí př. n. l.
V dávných dobách lidé věděli, že na Zemi jsou místa, kde je dobré pobývat nebo konat obřady propojující styk s přírodou a vesmírem.
Chtěli-li zesílit účinek těchto míst a nebo jen jim taková místa chyběla, vystavěli kamenné megalitické stavby.
Pokud se nevěnujete psychotronice, kvantové fyzice, pak vám toto celé může přijít jako nesmysl. Rozhodně tu nehodlám rozebírat celou fyziku a vysvětlovat o čem všem to je a jak jasné důkazy máte všichni kolem sebe.
Je na vás, jestli se budete chtít sami vzdělávat a informovat nebo budete přehlížet jistá vědecká fakta. To, že něco nevíme nebo nevěříme, je jen o naší informovanosti a uzavírání očí před skutečností jako takovou.

Za dřívějších dob lidé byli tomu všemu více otevřeni, než dnes a přesto - je spoustu konspirací, co dnes jsou realitou.

Vrátíme se zpátky k Menhirům.
Byly to vysoké, vztyčené kamenné blogy, které byly stavěny jednotlivě, do kruhů, řad a i se najdou složitější tvary.
Jak bylo napsáno - jednalo se o stavby na místech, kde vystupuje zemská bioener­gie případně na místech, které si určili lidé.
Najdeme i Menhiry, které jsou přírodou, již zasazeny. Jedná se o energická místa, která propojují nás se zemí a vesmírem.Tedy pro upřesnění - vytvářela energeticky působící trojúhelníkovou síť na povrchu planety
Jedním z nejznámějších Menhirů je Stonehenge v Jižní Anglii.

Pokud chcete více vědět, jak taková místa fungují a jak se aktivují, informací na internetu je spousty.
Ale základem je toto:
Způsob fungování jednotlivých menhirů i kamenných kruhů popisuje Pavel Kozák (Místa působení, Tajemná místa na samém jihu Čech), který vztyčil menhir a sestavil kruh a poté sledoval, jak se oba útvary postupně během několika měsíců rozpomínaly na svoji úlohu, kterou mají vykonávat. Měřením zjistil a potvrdil velmi pozoruhodné skutečnosti. Především to, že kosmická bioenergie za běžných podmí­nek zůstává několik metrů nad povrchem planety. Až k zemi sestu­puje pouze v místech, kde jí přichází vstříc bioenergie zemská.
   Na povrchu planety existuje řada energeticky silných posvátných míst, kde vystupu­jící zemská bioenergie dokáže přitáhnout kosmickou, aby se s ní spojila. Takovými místy nejčastěji bývají skalní útvary, vrcholky kopců, vodní prameny i volné vodní plochy. Na jiných místech však musel být vložen kámen nebo silněji působící celý kruh, aby obě energie přivolal, spojil, a výslednou transformovanou bioenergii vyzařo­val do prostoru.
   K postavenému menhiru se shora postupně přibližovala kosmická energie a později vytvořila kolem něj soustředné válce. Půl roku po vztyčení již menhir měl vysokou úroveň kosmické energie. Navíc začal samovolně vytvářet energetické linie na další podobné ener­geticky významné body v okolí i na kilometrové vzdálenosti. Tuto schopnost má každý menhir i kamenný kruh.

Posvátná místa čekají na své probuzení

   Další posvátná místa na povrchu naší planety jsou doposud skrytá a energeticky ochráněná nebo naopak zanesená nahromaděnými stagnujícími negativními energiemi, které tam zanechali jako památku na svoji činnost lidé. Taková místa čekají na své probuzení nebo znovuprobuzení spojené s očištěním. Očekávají poutníka, kte­rý přijde a energiemi své bytosti dokáže přitáhnout kosmické bioenergie, které místo oživí, obnoví v něm původní harmonii a zno­vuprobudí mimořádné proudění energií. Tím se uvolní místní ener­gie a s nimi i dávné informace v nich obsažené.
   Znovuaktivovat je může pouze dostatečně připravený člověk nebo skupina bytostí, kteří na tato místa vstoupí a potřebný aktivační klíč přinášejí sami v sobě. Totéž, co dokáže postavený menhir za dlouhé měsíce, tedy přitáhnout kosmickou energii k povrchu plane­ty a spojit ji se zemskou, může připravený člověk dokázat během několika desítek minut.

Způsob aktivace přírodních míst

   Pokud vstoupím na určité místo v Přírodě a vnímám vnitřní impuls, abych jej aktivoval, v tichosti se zastavím a uvolním. Požádám o provedení aktivace místa a vedení celé operace předám Přírodě a Spojeným silám světla. Pro tuto chvíli se stávám součástí Přírody a Kosmického vědomí, které budou řídit akci. Sám vědomě nepodnikám vůbec nic, jen jako nezúčastně­ný pozorovatel vnímám proudění bioenergií svým tělem.
   Nejprve re­gistruji proudění bioenergie shora směrem do země. To svědčí o tom, že na místo je přitahována kosmická energie. Ta čistí mís­to, připravuje je na oživení a zároveň přitahuje zdola energii zemskou. Po několika minutách či desítkách minut toto proudění ustane a nastane krátké uvolnění. Místo je očištěno a začíná se aktivovat, kosmická a zemská bioenergie se spojují.
   Po chvíli vnímám počátek mnohem silnějšího proudění zdola směrem nahoru - jako kdyby se otevřel pomyslný energetický pramen. Místo bylo nastartováno a transformovaná bioenergie z něj začíná tryskat do okolí. S touto bioenergií někdy vnímám i informace týkající se dávné historie tohoto místa a některých událostí, které zde kdysi proběhly.

Samozřejmě i dnes lidé z vnitřních impulzů tyto Menhiry staví - novodobé. Právě proto, že spousta Menhirů sám člověk zničil a někteří cítí potřebu, poslání tyto skutky napravit, odčinit a obnovovat tak přírodní propojení.
Tady máte seznam Menhirů na našem území - MENHIRY

Jedním z takových míst je i právě v Holašovicích v jižních Čechách, z kterého vám přináším amatérské fotografie.
Více o tomto místě z Wiki

Historie[editovat | editovat zdroj]

První balvan vykopal místní občan Václav Jílek kolem roku 2000 na návsi, kde dlouhá léta překážel při sečení trávy.[5]Následně pokračoval sháněním dalších kamenů vhodných pro realizaci stavby. Všechny kameny pocházejí ze vzdálenosti do 15 kilometrů od Holašovic a transport většiny z nich se neobešel bez komplikací.[6] Samotný kromlech byl postaven na konci srpna roku 2008 jako kruh 25 kamenů včetně jednoho centrálního. Zhruba 200 metrů jihovýchodně od kruhu se nachází samostatný velký menhir (později doplněný ještě o menší). Stavbu realizoval na vlastním pozemku Jílek podle návrhu ing. Pavla Kozáka.[1] 25. června 2011 došlo v rámci oslav letního slunovratu k vytvoření dolmenu. Zhruba 30 osob pomocí dřevěných saní podkládaných kmeny přesunulo osmitunový plochý balvan ke trojici menhirů - umístění na jejich vrchol již asistovala těžká technika.
Za stavbu tohoto kamenného seskupení dostal Jílek anticenu Bludný balvan, kterou uděluje Český klub skeptiků Sisyfos.[7]
Sisyfos popírá tolik ověřených teorií a praxí, že bych zrovna tento zdroj nepovažovala za důvěryhodný. Popírají i to, co celosvětový vědci prokázali.


Funkce stavby[editovat | editovat zdroj]

Primární účel stavby je dle tvůrců psychotronického charakteru a spočívá ve 3 funkcích: První je léčivá (doplňkově k lékařské péči); energie stavby pozitivně působí na 95% chorob patologického spektra – nestačí ale na léčbu zhoubných nádorů. Dále je kruh vhodný k meditacím a podpoře duchovního rozvoje. Třetí funkce spočívá v eliminaci patogenních zón (původně do vzdálenosti 600 metrů).[1]
Stavba a celý komplex jsou dále využívané k pořádání různých kulturních akcí, oslav a koncertů.[8][9]

Okolí kromlechu[editovat | editovat zdroj]

Součástí areálu je rybníček, jehož břeh lemují stromy a menhiry, dále pahorek (u jehož úpatí stojí tabule informující o areálu, která obsahuje mimo jiné i návod k použití menhirů. Poblíž tabule můžeme najít kasu určenou pro dobrovolné finanční příspěvky určené na údržbu areálu. Směrem k vesnici se rozkládá dráha pro motorové čtyřkolky.
O kilometr dále bývalo mohylové pohřebiště knovízské kultury, kde došlo roku 1927 k nálezu bronzového depotu s množstvím nástrojů a šperků.[4] V souvislosti s Holašovickým kruhem bývá často zmiňováno Třísovské oppidum, 10 kilometrů vzdálené keltské sídliště z 2. století př. n. l.


Návod
Žádné komentáře:

Okomentovat