Pokud používáte Adblock, prosím vypněte ho na mé stránce nebo dejte do Adblock pro mou stránku povolení. Děkuji za pochopení. Velice mě tím podpoříte.

If you're using Adblock, please turn off my website or enter into Adblock permission for my site. Thank you for understanding. Very me that you support.

pátek 17. dubna 2015

Za (O)hradou...

Zoo Ohrada je zoologická zahrada, nacházející se nedaleko Hluboké nad Vltavou, otevřená od roku 1939. Jde o zoo specializující se na zvířata žijící v palearktické zoogeografické oblasti, zejména v její evropské části a v České republice. Chová ale i množství cizokrajných druhů. Podílí se na záchraně mnoha ohrožených živočišných druhů a zapojuje se do řady národních i mezinárodních chovných programů.
Zoo Ohrada Hluboká nad Vltavou je příspěvkovou organizací Jihočeského kraje a jejím symbolem je vydra říční.
Zoo Ohrada byla založena ze soukromé iniciativy Dr. Adolfa Schwarzenberga a jeho manželky v parku u loveckého zámku Ohrada, který již tou dobou nebyl využíván pro své původní účely. Slavnostně byla zahrada otevřena 1. května 1939 a ještě v témže roce se tam přišlo podívat přes 33 tisíc návštěvníků. Po druhé světové válce zoo i zámeček převzal stát, ale správci byly postupně různé organizace, jejichž činnost většinou souvisela s myslivostí a podmínky chovu zvířat nebyly uspokojivé. Návštěvnost se však už v 60. letech pohybovala kolem 150 tisíc lidí ročně.[1]
Za posledního správce tohoto typu, Zemědělského muzea Praha, návštěvnost klesla až na polovinu a uvažovalo se dokonce o zrušení zoo. V roce 1971 zoo převzal Jihočeský kraj, pod jehož vedením ze zoo vznikla příspěvková organizace Zoologická zahrada Ohrada a osamostatnění jí přineslo výhody dalšího rozvoje. Chovná zařízení se modernizovala a zvýšil se počet chovaných druhů, s čímž rostl i počet zaměstnanců a stejně tak návštěvnost zoo.[1]
Po zrušení Krajských národních výborů v roce 1990 připadlo řízení Zoo Ohrada opět státu, které zajišťoval Okresní úřad v Českých Budějovicích. Již v té době se podařilo další rozšíření, ale největšího rozmachu se zoo dočkala po opětovném převedení pod správu Jihočeského kraje v roce 2003 (v současnosti má zoo rozlohu 6 ha, z čeho jsou 4,5 ha přístupné veřejnosti). Byla rozšířena cestní síť, vybudováno vzdělávací centrum a restaurace. Postupně se modernizovaly expozice a byly budovány nové. V roce 2007 se např. expozice rozrostly o průchozí voliéru Český les a expozici některých našich šelem Jezevčí skály.[1], v roce 2010 byla zásadně přebudována nejstarší část zoo, kde byly vystavěny malé exotické expozice Malá Afrika a jihoamerický tropický pavilon Matamata. V roce 2013 byl s přispěním ROP EU zprovozněn komplex expozic palearktické fauny pod společným názvem Nová setkání.
V Zoo Ohrada Hluboká nad Vltavou bylo k 31. prosinci 2007 k vidění 1073 zvířat 224 druhů a za rok 2007 se podařilo odchovat 157 mláďat různých živočišných druhů[2]. V posledních letech se počet návštěvníků pohybuje mezi 230 a 270 tisíci ročně. Zoo se zaměřuje na chov druhů žijících především v České republice s rozšířením na zvířata Evropy a mírného pásu Asie, k vidění je zde však také rozmanitá fauna Austrálie, Ameriky a Afriky.[3] V posledních letech věnuje zoo zvláštní pozornost zejména ohroženým druhům českých a evropských živočichů,[3]poblíž Temelína provozuje také stanici pro handicapované živočichy, sloužící k ošetření zraněných a nemocných zvířat z jižních Čech, a záchranné centrum CITES.[2] Zoo se zapojuje do mnoha aktivit na podporu ochrany volně žijících zvířat a přírody. Zatím nejvýznamnějším projektem je v tomto ohledu Program reintrodukce puštíka bělavého (Strix uralensis macroura) na Šumavě, kde bylo do volné přírody vypuštěno více než 100 odchovaných ptáků, z nichž přibližně polovina pocházela z chovu zoo v Hluboké nad Vltavou. Zoo Ohrada byla v rámci projektu koordinátorem chovu tohoto druhu a účastnila se přímo i vypouštění zvířat v NP Šumava.
Od roku 2006 v areálu funguje vzdělávací centrum poskytující programy pro školy i veřejnost. Pracovníci oddělení vzdělávání vyjíždějí s vybranými kontaktními zvířaty na besedy do mateřských a základních škol a zoo organizuje početné vzdělávací programy pro školy všech stupňů přímo v areálu zoo a v učebnách vzdělávacího centra, stejně jako víkendové akce pro veřejnost, mezi jinými např. každoroční křty nových přírůstků, Velikonoce v zoo, May Day, Den dětí v zoo, Den zvířat či Dětské divadelní dny, konající se v krytém venkovním divadélku. V areálu zoo je také během roku možno zhlédnout fotografické a biologické výstavy a prezentace. V letním období se návštěvníci mohou účastnit populárních komentovaných krmení některých druhů zvířat (medvěd, vydra, pelikán, kočkodan...), nebo se u speciálního stánku dozvědět něco o problematice ohrožení a ochrany volně žijících zvířat či zajímavosti ze živočišné říše.
V roce 2007 vznikly nové expozice Český lesJezevčí skály, mořské akvárium v restauraci a terárium ve vzdělávacím centru. Český les je atraktivní průchozí voliéra, jejíž prostor je upraven do podoby evropských biotopů (např. jezírko, potůček, les)[4]a je obýván veverkami a množstvím ptactva. Jezevčí skály se staly domovem pro malé šelmy, jako je jezevec, liška či kočka divoká. V zadních prostorách areálu byla v témže roce otevřena nová restaurace s přilehlým dětským hřištěm a výběhy prodomácí zvířata.
30. června 2013 byl mezi Českým lesem a restaurací otevřen nově vybudovaný komplex expozic Nová setkání, v němž se nachází výběhy a voliéry pro řadu zcela nových zvířecích druhů včetně tygrakamzíkůlišek korsak a medvěda plavého. Nový celek tvoří čtyři expozice palearktických zvířat představující velké šelmy palearktu, faunu stepí, faunu horských oblastí a nový pavilon s terárii pro evropské a zejména české druhů plazů.
V Zoo Hluboká pracují necelé čtyři desítky zaměstnanců (2013),[5] jejichž největší skupina je zaměstnána v zoologickém oddělení.[2] Současným ředitelem zahrady je Vladimír Pokorný. Roční provozní náklady zoo se pohybují kolem 30 miliónů Kč včetně sponzorských darů a dotací.[5]

Členství v organizacích[editovat | editovat zdroj]

Zoo Ohrada Hluboká nad Vltavou je členem Unie českých a slovenských zoologických zahrad, Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií, Euroasijské regionální asociace zoologických zahrad a akvárií, Světové asociace zoologických zahrad a akvárií, Mezinárodní asociace vzdělávacích pracovníků zoologických zahrad, Evropského chovného programu ohrožených druhů a Evropské plemenné knihy, do které je zapojena s pěti druhy.[4]

Doprava[editovat | editovat zdroj]

Do zoologické zahrady Ohrada lze přijet z hlavní silnice Hluboká – České Budějovice: u Loveckého zámečku je parkoviště. Na téže silnici je i zastávka autobusuHluboká nad Vltavou, Lovecký zámek, rozcestí k ZOO'. Blízko je i železniční zastávka Hluboká nad Vltavou. K zoo také vede cyklistická stezka od Českých Budějovic.

Zajímavosti v okolí[editovat | editovat zdroj]

Těsně k zoo přiléhá stejnojmenný lovecký zámeček s expozicí o myslivosti, rybářství a jihočeské fauně. Nejznámější památkou v okolí je zámek Hluboká ve stylu anglické windsorské gotiky s Alšovou jihočeskou galerií.

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. ↑ Skočit nahoru k:a b c Zoo Ohrada [online]. Zoologická zahrada Ohrada, [cit. 2009-01-14]. Dostupné online.
  2. ↑ Skočit nahoru k:a b c Výroční zpráva 2007 Zoologická zahrada Ohrada
  3. ↑ Skočit nahoru k:a b Zoo Ohrada [online]. Zoologická zahrada Ohrada, [cit. 2009-01-14]. Dostupné online.
  4. ↑ Skočit nahoru k:a b Výroční zpráva Unie českých a slovenských zoologických zahrad č. 10 (2007) [online]. Unie českých a slovenských zoologických zahrad, [cit. 2009-01-13]. Dostupné online.
  5. ↑ Skočit nahoru k:a b Výroční zpráva 2013 [online]. Zoologická zahrada Ohrada, [cit. 2015-01-01]. Dostupné online.
Zdroj: Wiki

Pokud použije fotky, prosím uvádějte odkaz na můj web. Nevydávejte prosím něčí tvorbu za svou. Chcete-li fotku někde zveřejňovat, tak jedině s odkazem na mě nebo po vzájemné domluvě.
Něco o autorském právu - http://business.center.cz
Děkuji za pochopení :).

If you use photos, please attach a link to my site. Please give not one for his creation. To publish a photosomewhere, so only referring to me or by mutual agreement. 
The photos are subject to copyright.
Thank you for your understanding.
Žádné komentáře:

Okomentovat