Pokud používáte Adblock, prosím vypněte ho na mé stránce nebo dejte do Adblock pro mou stránku povolení. Děkuji za pochopení. Velice mě tím podpoříte.

If you're using Adblock, please turn off my website or enter into Adblock permission for my site. Thank you for understanding. Very me that you support.

středa 16. července 2014

Lutová 16. 7. 2014

Pokud použije fotky, prosím uvádějte odkaz na můj web. Nevydávejte prosím něčí tvorbu za svou. Chcete-li fotku někde zveřejňovat, tak jedině s odkazem na mě nebo po vzájemné domluvě.
Něco o autorském právu - http://business.center.cz
Děkuji za pochopení :).


If you use photos, please attach a link to my site. Please give not one for his creation. To publish a photo somewhere, so only referring to me or by mutual agreement.
The photos are subject to copyright.
Thank you for your understanding.
 
Lutová (německy Luttau) je vesnice patřící k městysu Chlum u Třeboně. Leží jihozápadně od Jindřichova Hradce. Je vyhlášena jako vesnická památková zóna.
Ves má 125 obyvatel. Lutovou teče nevýznamný potok ústící poblíž Starého jezera do Rybniční stoky, v okolí je mnoho rybníků a jezer (Staré jezero, Starý u Lutové, Požár, Velký farský, Voles, Travičný, Starý hospodář, Výtopa, Starý kanclíř, Žebrákov, Kuželů, Borný, Planinský). Ve vsi je hostinec, prodejna smíšeného zboží, penzion a hřbitov. Je zde kopec Smíchovec a kopec U kostelíka.
 
Lutová je považována za jednu z nejstarších vsí na Třeboňsku. První zpráva je z r. 1349. Roku 1349 Vítkovci založený kostel a fara se staly až do poloviny 18. století nejdůležitější církevní stavbou chlumeckého panství a přilehlých obcí.
O tvrzi, která zpustla pravděpodobně v 17. století, jsou přímé zprávy až ze 16. století. Poslední zbytky tvrze byly odstraněny v r. 1974. Dominantou vesnice je původně gotický kostel Všech svatých z 2. poloviny 14. století, přestavovaný po r. 1615 a dále r. 1875, kdy byla vystavěna věž. U kostela stojí empírová fara z doby kolem r. 1800. Na hřbitově je barokní křížová cesta z pol. 18. století a žulová boží muka z konce 17. stol. Na návsi stojí kaple sv. Jana z pol. 19. stol., uvnitř je plastika sv. Jana z doby kolem r. 1730. Od hřbitova je výhled do Třeboňské pánve. Zdroj: Wiki
 
Zřícenina barokního kostelíka Narození Panny Marie z roku 1666 se nachází kousek severně za obcí. Vede k němu menší polní cesta od farního kostela k menšímu návrší (cca 300 m).
Kostelík nechal postavit jako poděkování za svoji záchranu Adam Pavel Slavata, majitel chlumeckého panství. Při jedné cestě na mši do Lutové se mu splašili koně a on se pro záchranu modlil k Panně Marii. V kostelíku se nekonaly klasické bohoslužby, byl spíše poutním a na svátek Narození Panny Marie se zde jedna taková tehdy velmi významná konala. Po vystavění barokního kostela v Chlumu u Třeboně se poutě přesunuly tam a význam zdejšího místa začal upadat. Vše skončilo s josefínskými reformami, kdy byl kostel zrušen, během poloviny 19. století zpustl a jedné noci byl dokonce rozkraden krov. Roku 1875 bylo použito jeho zdiva ke stavbě věže farního kostela.
Dnes se zde dochovalo jen torzo severní zdi kostela s okenním otvorem. Pahorek kdysi holý během let zarostl stromy a ukryl tak definitivně i zbytky kostelíka očím okolo jdoucích poutníků. Roku 1934 zde děkan Kraus nechal vztyčit kříž, ten však po opuštění fary kdosi ulomil. Ani pokusy o obnovení v nedávných letech bohužel nebyly příznivé a kříž byl brzo poničen či ukraden. Zdroj: Atlasceska
 


Žádné komentáře:

Okomentovat